Sajtóanyag

Új erdei iskola új programokkal

 

Ünnepélyes projektzáró rendezvény keretében mutatták be a Magosfa Alapítvány munkatársai május végén befejeződő csaknem 81 milliós projektjüket, melynek köszönhetően elkészült erdei iskolájuk, a Kismagos Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai Központ. Az Európai Unió támogatásával megvalósult projekt az építési beruházás mellett egyéb fejlesztésekre is lehetőséget nyújtott.

A projekt 10%-át, valamint az építési munkálatok jelen projektből nem finanszírozható részét az Alapítványnak saját forrásként kellett biztosítania, ezért a Kismagos felépüléséhez elengedhetetlen volt az Alapítvány lelkes önkénteseinek munkája és támogatóinak nagylelkű segítsége, melyet a Magosfa csapata a projektzáró rendezvény keretében is megköszönt.

Az új beruházás eredményeként egy komplex környezeti nevelési eszközökkel felszerelt oktatóközpont jött létre, mely alkalmas iskolás csoportok többnapos, színvonalas fogadására, erdei iskolai programok tartására.

A fejlesztés keretében tíz új erdei iskolai modul dolgoztak ki iskolák és az óvodák részére. Ennek köszönhetően a Kismagosba látogató gyerekek többek között a komposztálással, a tájfajtákkal és elfeledett hagyományos háztartási praktikákkal is megismerkedhetnek. Az elkészült kerékpáros modulok és az ezekhez vásárolt kerékpárok a Börzsöny távolabbi részeinek elérését is lehetővé teszik. A kenus modul keretében a látogatók vízre szállva ismerkedhetnek meg a Dunával. A látássérült gyerekeket három, számukra átdolgozott modullal várják a Kismagosban.

A projekt keretében szemléltető anyagok kidolgozása, erdei iskolák közötti tapasztalatcserék és műhelymunkák is zajlottak, utóbbiak keretében a festőnövényekkel és a madarakkal kapcsolatos ismereteiket bővíthették az érdeklődők.

A projekt lezárulta után rögtön használatba is veszik a csoportok az erdei iskolát. Július utolsó két hetében a táboroké lesz a főszerep. A Magosfa július 16. és 22. között 8-12 éves gyerekek számára rendezi meg a Csíkoshátú Vadmalac Természetfürkész Tábort. A felnőtt érdeklődőket pedig július 23. és 29. között ökoturisztikai táborba várják a szervezők.

A projektről, a Magosfa Alapítvány tevékenységeiről, valamint a környezeti nevelés támogatásának lehetőségeiről bővebben a www.magosfa.hu, illetve a http://kismagos.blogspot.com oldalakon olvashatnak.
_________________________________________________
p_

Új erdei iskola épült Kismaros-Börzsönyligeten

 

Az Európai Unió támogatásának köszönhetően elkészült a Magosfa Alapítvány erdei iskolája Kismaros-Börzsönyligeten. A mintegy 81 milliós beruházás részéként létesült Kismagos Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai Központ több mint 20 erdei iskolai programmal várja az érdeklődőket.

A beruházás keretében létesült egy új foglalkoztató épület, valamint lehetőség nyílt a már meglévő főépület és a 40 fő befogadására alkalmas faházak felújítására, az erdei iskola környezetének rendezésére.

A Kismagos kiváló helyszín a természet szépségeinek és működésének felfedezésére, valamint környékbeli hagyományok (hagyományos földhasználat, régi mesterségek) megismerésére.

Az erdei iskolába érkező gyerekek 3-5 napon keresztül személyesen tapasztalják meg a környezettudatos életmód és gondolkodás elemeit, szokásait. Maguk fedezik fel a természet szépségeit, példát láthatnak arra, hogyan élnek együtt az élőlények, és milyen fontos szerepet töltenek be a természetben.

A terepi környezeti nevelés kiváló lehetőség az iskolai oktatás kiegészítésére. Lehetőséget nyújt a gyerekeknek, hogy tapasztalatokat gyűjtsenek, megfigyelés és cselekvés által tanuljanak, és így gondolkodó, a jövőért felelősséget vállaló felnőttekké váljanak.
 
A projektzáró sajtótájékoztatóra 2012. május 23.-án kerül sor.

______________________________________________________

Erdei iskola fejlesztés és beruházás Kismaros-Börzsönyligeten uniós támogatással


2010 júniusában megkezdődött az a mintegy 81 millió Ft értékű,
40 férőhelyes erdei iskola beruházás és fejlesztés, melynek eredményeképpen 2012-től évente 400-450 gyereket fogadhat környezeti nevelési programjain a váci székhelyű Magosfa Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai Alapítvány Kismaros-Börzsönyligeten.


Kismaros-Börzsönyliget, 2010. június 29. – „A környezeti nevelés területén elsődleges a fiatal generációk fenntarthatóságra nevelése, környezeti és értékmentő tudatosságának erősítése. Célunk új oktatási módszerek, eszközök kidolgozása és elterjesztése, országos szinten is, valamint mintaértékű erdei iskola létrehozása és erdei iskolai programunk minősítése.” – mondta Kelemen Zoltán, a Magosfa Alapítvány vezetője.

A környezeti nevelés elsődleges célcsoportja az általános iskolás korosztály, hiszen ők még valóban fogékonyak a természet megismerésére és megszeretésére. A felső tagozaton tanulók már az összefüggéseket is felismerik, rájönnek arra, hogy ők is sok mindent befolyásolhatnak döntéseikkel - gyakran saját szüleiket veszik rá a környezettudatosabb életmódra. Tapasztalatok és kutatások támasztják alá, hogy az erdei iskolában eltöltött 3-5 nap hosszúságú programok igazán hatékonyak - nemcsak a tananyag, hanem az életmód, a szemlélet elsajátítása tekintetében is.

Az új beruházás eredményeként egy komplex környezeti nevelési eszközökkel felszerelt oktatóközpont jön létre, mely alkalmas iskolás csoportok többnapos, színvonalas fogadására, erdei iskolai programok tartására. Lehetőséget ad a Dunakanyar és Börzsöny térség pedagógusainak és környezeti nevelőinek szervezett tapasztalatcseréjére, műhelymunkájára, helyet adhat a „Továbbképzés terepi természetismereti programok vezetéséhez” c. akkreditált pedagógus-továbbképzésnek, valamint a régiós erdei iskola hálózat működtetésének.

A fejlesztés keretében új erdei iskolai program modulok kerülnek kidolgozásra az iskolák, és az óvodák részére. Ide tartoznak a növényi- és állatvilággal való megismerkedés mellett pl. a komposztálás, tájfajták megismertetése, a már elfeledett házi eljárások alkalmazása a háztartásban. Készülnek kerékpáros modulok a Börzsöny távolabbi részeinek elérése céljából, melyek során lehetőség nyílik az Alsó-Ipoly mente természeti értékeit és kulturális örökségét bemutatni, valamint egy kenus modul, mely a Duna komplex látásmódú megismerését teszi lehetővé.

A Közép-magyarországi Operatív Program (KMOP-2009-3.2.3) „Az erdei iskola és erdei óvoda hálózat infrastrukturális fejlesztése” c. pályázati kiírás keretében a Magosfa Alapítvány mintegy 81 millió Ft-os beruházást és fejlesztést valósít meg az Európai Unió 90%-os támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával.

A felnövekvő nemzedék szemléletének hatékony formálásával hozzájárulhatunk a fenntarthatósághoz, a minket körülvevő természeti környezet állapotának javulásához.

Bővebb információ:
Neumayer Éva
Tel.: 27/501-530
E-mail: eneum@magosfa.hu