Erdei óvoda


Óvodás csoportokat szívesen várunk csak délelőtti programra (ekkor ebédre az óvodába vissza lehet menni), vagy teljes napra is. Szülőkkel együtt akár ott alvás is lehetséges a gyermekek legnagyobb örömére. Nemcsak a Kismagosban tartunk programot, örömmel vállaljuk, hogy elmegyünk a csoporthoz, vagy egy előre kitalált természeti helyszínre vezetést adni. Így egynapos programoknál az utazás ideje csökkenthető, bár a Kismagosból, az erdei óvodai élményből kimaradnak a gyermekek.
 Az óvodások érdeklődési köre még nagyon nyitott és széles. Az esetükben fontos az érdeklődést felkeltő előadásmód, a kérdések és interaktivitás, és főleg a sok és élvezetes játék, ami megfogja őket és felkelti kíváncsiságukat. A lelkesítő feladatok, a sok játék és a beleélés miatt van, hogy nem száraz ismeretanyag hangzik el, hanem a gyermekek teljesen magukévá teszik és magukénak érzik az átadott ismereteket.
Az alábbi, kifejezetten óvodások számára kialakított 9 kültéri és 5 beltéri program mellett az általános iskolások legtöbb programja is adaptálható és megtartható óvodás szinten.
Az iskolás programválaszték megtekinthető itt.

Terepi programok:
1. Nyomkeresés az erdőben
A "nyomozó" program során állatok jelenlétére utaló nyomokat keresünk. A gyerekek így megtanulják észrevenni a legapróbb, jelentéktelennek tűnő jeletek is a környezetükben. Az erdei séta alatt az őz, szarvas, vaddisznó és borz lábnyomok mellett az egyéb jeleket is (csont, ürülék, toll, szőrcsomó) keressük, a talált nyomokat lábnyom és ürülékhatározó segítségével meghatározzuk. Agancsvizsgálatot is tartunk az erdőben. Oktatóközpontunkba visszaérve megtekinthetjük a nyomgyűjteményt, és lenyomatkészítésre is lehetőség van.

2. Állatok érzékszervei 
Az érzékszerves foglalkozáson megvizsgáljuk, hogy hogyan működnek az állatok érzékszervei, milyen fontos szerepet játszanak a táplálékszerzésében és a túlélésében. Miután a gyermekek megismerkedtek az érzékszervekkel, működésüket rövidebb – hosszabb szerepjátékokban tapasztalhatják meg, beleélve magukat az állatok helyzetébe. A hiúz és a nyulak – a látás próbája. Hallgatózás hatalmas parabola nyuszi fülekkel. Kövesd az illatot bekötött szemmel a szagos kötélen. Ízfelismerés szaglás nélkül és szaglással. Mit látok a kezemmel a tapogatódobozban. Ultrahanghasználat a denevér-lepke játékban... 

3. Madarászat és madárvédelem
Ki fütyül a madárdalos Kismagosban? A „madarász” program célja a madármegfigyelés megszerettetése, a gyakori madárfajok megismerése, és a madárvédelem alapjainak bemutatása. Megismerkedünk a madarak tulajdonságaival, megnézzük a madártoll, fészek és tojásgyűjteményt. A ”Madárbarát Mintakert” tanösvényen végignézzük a madárodú és madáretető típusokat. Játszunk hangfelismerő játékot, a terepi kiránduláson pedig megfigyeljük a madárhangokat és távcsővel a madarakat.

4. Erdei fák
A Kismagos erdejében nem vágtuk nagy fába a fejszénket. A faismereti foglalkozáson megismerkedünk az erdőben található fák sokféleségével, ökológiai szerepükkel, és a fák tisztelete mellett megtanuljuk értékelni és szeretni őket. A fa meséje után fanyomozásba kezdünk, később mi leszünk a fadoktorok, majd fatelefonálunk. Tapintó, szagló és színérzékelő képességeinket is bevetjük, majd a végén erdei képet készítünk erdei nyersanyagokból. A famintázat és fakéreg-bemutató ránk vár az oktatóközpontban - ki ismeri fel a végén a fákat?

5. A növények csodálatos világa 
A „Növények csodálatos világa” program során megmutatjuk a gyermekeknek a növényvilág sokszínűségét, megismerjük az erdei növényeket, rávezetjük őket a természetet védő, környezettel együtt élő magatartásra. Terepi sétánkon megismerkedünk a növények szerveződési formáival (algák, mohák, gombák, lágyszárúak, fák és cserjék), falevelek alapján terepi határozónkkal meghatározzuk, majd felismerjük az erdei fafajokat. Kedvelt játékok a virágillat párosítás, a az ehető növények megkóstolása, a „találkozás egy fával”, a fatelefon és a színpaletta készítése virágszirmokból, színes levelekből.
 
6. A méhek munkája és a méz
A méhes-mézes programon megismerkedünk a méhek alkotta csodálatos közösséggel, megtanuljuk, hogyan készül a méz, hogy az miért jobb édesítőszer, mint a cukor, és hogy mitől jó a magyar méz - de a méhek beporzásban betöltött szerepéről sem feledkezünk el! Gyűjtünk virágport, játszunk a kaptárban és kóstolunk mézfajtákat is.

7. Állatok felkészülése a télre
A hideg tél közeledtével a növények és állatok is változatos módszerekkel és stratégiákkal készülnek a túlélésre. Belebújva az állatok bőrébe mi is megismerkedünk ezekkel: raktárkészletet halmozunk, szőrt és zsírt növesztünk, téli álmot alszunk, Afrikába repülünk... Műegeret teleltetünk - reméljük, nem fagy meg, és makkot rejtünk, mint a mókusok, csak ne felejtsük el, hogy hová...

8. Patakban élő állatok
A Testvér-forrás és a Csömöle-patak megannyi, soha nem látott élőlényt rejteget - ezek nyomába eredünk a patakvizsgálat során. Megismerkedünk a víz körforgásával, az ember életében betöltött szerepével, és ezen fontos kincsünk védelmével is. A gumicsizmával felszerelt gyerekekkel kézi szűrők segítségével apró gerinctelen állatokat vadászunk a patakban. Az állatkákat vizsgálótálcákra gyűjtjük, és fajonként csoportosítjuk: a bolharákok, planáriák, tegzes lárvák, kérészlárvák, húrférgek és vízibogarak mellett tavasszal és nyáron gőtelárvák is gyakran hálóvégre kerülnek. Néhányat felviszünk az oktatóközpontba, ahol a gyermekek saját szemükkel tapasztalhatják meg az óriásira nőtt planáriák hullámzó mozgását és a kérészlárvák kopoltyúinak csapkodását a sztereo-mikroszkópban!

9. Nappali csillagászat
Nappal is látszanak csillagok? Egy biztosan: a Nap. Az óvodások életritmusához adaptált nappali csillagászat során (nem kell éjszaka fent maradniuk) kiváló minőségű távcsővel és megfelelő napszűrővel vizsgáljuk a Napot. A napfoltok umbrája és udvara és a granuláció is szépen előtűnik a különleges zöld szűrőben; mélyibolyában pedig a napfáklyák fehér foltjai is felsejlenek a kitartóbb gyermekek számára. Megismerkedünk a Nap szerkezetével és működésével, valamint életünkben betöltött szerepével. Ha lehet, a Vénusz bolygót, az esthajnalcsillagot is megkeressük a nappali égen: saját szemünkkel, 150-200-szoros nagyításon megnézzük a pólussapkáit, és bolygólégkörben húzódó kénsavfelhők sávjait. Nagyon szórakoztató és tanulságos játék a méretarányos Naprendszer modell, főleg mikor elindulnak keringeni a gyermek-bolygók...

Beltéri programok:
10. Növényi fonalfestés 
A fonalfestés során a megfelelően előkészített gyapjúfonalat növényi festőlé főzetben festjük, a festett száraz fonalakból pedig pompont, babát, állatokat készítünk, körmöcskézünk, szalagszövünk - fantáziánknak mi sem szabhat határt.

11. Újrapapír készítése házilag 
Az újrapapír készítés a fiúk kedvenc kézműves játéka. Betelt nyomtatott papírokat feltépkedünk, vizes lében turmixgéppel ledaráljuk, festőnövényekkel festjük, papírkészítő keretben és hálóban kinyomkodjuk, itatjuk, az elkészült papírlapot pedig posztón szárítjuk meg.
 
12. Tintafőzés 
Ki gondolná, hogy a színes bogyók kivonatával gyönyörűeket lehet festeni? A tintafőzés programban különböző, frissen szedett vagy szárított bogyókból, gubacsból tintát főzünk, majd lúdtollal rajzolva és festve hasonlítjuk össze a tinta színét az üvegben, és a különböző papírfajtákon a festmények megszáradása után. Még titkosírás készítésére is nyílik alkalom!

13. Parányok a mikroszkópban 
Az „Egysejtű parányok” programban nagy teljesítményű fénymikroszkópokkal, több száz, akár ezerszeres nagyításon csodálkozhatnak rá a gyermekek az egyetlen csepp vízben található, felnőttek által is alig ismert, szabad szemmel láthatatlan parányvilágra. Ékszerdobozhoz hasonló kovaalgák, kifli, zsemle és csillag alakú zöldmoszatok, csapkodó ostorosok, hullámzó csillósok, kúszó amőbák világa ez. A falra kivetített mozgalmas mikroszkópi képben az egész csapat gyönyörködhet, a parány-világ eljátszása során pedig állábas amőbák, mérgező napállatkák és óriásszájú ostorosok fenyegetik az alga-gyermekeket...
 
14. Komposztálás
Az unalmasnak tűnő komposztkupac is csodákat rejthet! A gyermekek előtt lépésről-lépésre feltárul a komposztálás szerepe az egyszerű szemétdombtól a talaj tápanyag utánpótlását végző, szemétmennyiséget csökkentő, izgalmas állatoknak otthont adó komposzttárolóig, miközben megismerkednek a komposztálás szerepével és gyakorlatával. A komposztjáték teszi igazán élvezetessé a programot. A foglalkozás során a gyermekek a fenntartható fejlődés alapelemeit sajátítják el már kis koruktól kezdve.